2 tháng năm 2023: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 6,28 tỷ USD

Trong 2 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của cả nước đạt khoảng 6,28 tỷ USD. 4 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.