Quy trình sản xuất bột cá

  • Nguyên liệu
  • Chế biến
  • Nấu
  • Ép
  • Sấy giai đoạn 1
  • Sấy giai đoạn 2
  • Làm mát
  • Sàng – Nghiền
  • Đóng gói
  • Bột cá