Nhà máy sản xuất đặt tại Khu chế biến nước mắm thuộc Cụm Công nghiệp, Thị trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam. Nhà máy có khu chức năng riêng biệt gồm trạm cân xe tải, khu nguyên liệu, khu chế biến, khu bán nguyên liệu và phòng trưng bày. Nhà máy sản xuất cũng được trang bị đầy đủ các máy móc hiện đại do các đơn vị uy tín trên thế giới cung cấp như băng chuyền, tủ hấp, máy nghiền bột, máy sàng lọc, máy ly tâm.

Hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 11:MT/2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản).

Hệ thống lò hơi và sấy cá đạt tiêu chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT

Hệ thống xử lý khí thải và lò hơi đạt tiêu chuẩn của Viện khoa học an toàn vệ sinh lao động thành phố Nam Định.

Chất lượng sản phẩm là kim chỉ nam của chúng tôi

MÁY MÓC THIẾT BỊ